M.Tech Students | Graduated

Information Security
S.No.     Student Name    
1 Abhishek Kumar
2 Arpan Jati
3 Arun Jindal
4 Megha Agrawal
5 Monika Singh
6 Piyush Yadav
7 Prachi Jain
8 Snigdha Samantaray
9 Sonia Soubam
10 Srishti Gupta
11 Sumesh R
12 Tarun Bansal
13 Vartika Srivastava
14 Vidushi Chaudhary
15 Vivekanand Agarwal
Data Engineering
S.No.     Student Name    
1 Abhishek Kumar Singh
2 Aditi Sharma
3 Ankita Likhyani
4 Annapurna Samantaray
5 Deepti Azad
6 Kritika Rani
7 Megha Gupta
8 Neha Bansal
9 Prabha Rathinam M.
10 Radhika Tayal
11 Rahul Mishra
12 Rajeev Kumar
13 Satadipa Chakraborty
14 Saurabh Shakyawar
15 Shuchi Mala
16 Sruti Sharma
17 Swati Agarwal
18 Vandna Sharma